Prestiż ważniejszy niż wynagrodzenie

hireme

Co roku rzesze studentów zasilają szeregi firm podczas różnego rodzaju staży i praktyk. Coraz częściej nie jest to jednak parzenie kawy, a dobrze zaplanowany czas, który ma wyposażyć studenta w nowe umiejętności. Firma PwC przygotowała raport Rynek Pracy 2.0, z którego możemy poznać oczekiwania studentów i pracodawców wobec praktyk i staży.

Według 88% studentów staż nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy, co pokrywa się z oczekiwaniami pracodawców, według których optymalny czas to od 3 do 6 miesięcy. Najwięcej studentów oczekuje pensji 1000-1500zł i 1500-2000zł (odpowiednio 30 i 33%). Pracodawcy także wskazali te 2 przedziały wynagrodzeń. Jedynie 5% studentów jest gotowych podjąć praktykę bez wynagrodzenia, przy czym taki sam odsetek pracodawców oczekuje tego od studentów.

Co ciekawe, większość studentów preferuje praktyki w trakcie roku akademickiego. Tą opcję wybrało 52% ankietowanych osób, w porównaniu do 37%, którzy wolą praktyki wakacyjne. Warto zaznaczyć, że aż 20% pracodawców jest gotowych przyjąć absolwentów do pracy zaraz po studiach, bez konieczności odbywania praktyk w czasie studiów.

Co wpływa na decyzję o wyborze stażu/praktyki? Studenci na pierwszym miejscu zaznaczyli prestiż pracodawcy i szansę na stałe zatrudnienie (po 38%). Wysokość wynagrodzenia uplasowała się na 4 miejscu, nawet za lokalizacją biura! Ponadto okazuje się, że benefity nie wpływają na decyzję o wyborze praktyk.

Według pracodawców, największym atutem kandydata na staż/praktykę jest chęć rozwoju, wielozadaniowość i odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań. Studenci uważają również za atut umiejętność oddzielenia życia prywatnego od zawodowego, ale nie znajduje to odzwierciedlenia wśród pracodawców.

Podsumowując, idealna praktyka powinna być oparta o plan i mieć jasno określone zadania. Powinna dawać praktyczne umiejętności, jednocześnie przynosząc korzyści firmie. Idealna długość to 3-4 miesiące, a wynagrodzenie w przedziale 1000-2000zł. Studenci cenią sobie również zaangażowanie mentora.

Cały raport można przeczytać tutaj.

Zawody przyszłości – kogo będą potrzebować korporacje?

computer-1149148_960_720

Jeszcze 20 lat temu stanowiska Specjalisty Business Intelligence, Analityka Big Data czy koordynatora Global Business Applications nikomu nic nie mówiły. A jednak są one dziś określane mianem zawodów przyszłości i możemy oczekiwać, że w najbliższych latach korporacje będą zgłaszały na nie coraz większe zapotrzebowanie.

Wśród zawodów przyszłości możemy zauważyć główny trend: Rośnie zapotrzebowanie na analityków, którzy będą w stanie przetworzyć ogromną ilość informacji i wyciągąć z nich te przydatne dla biznesu. Co minutę wrzucamy 100 godzin materiałów wideo na YouTube, a na Facebooku pojawia się co godzinę 10 milionów nowych zdjęć. Firmy zbierają od nas ogromne ilości danych, a każdy z nas codziennie zostawia w Internecie megabajty wartościowych informacji o sobie.

Analityk Big Data

Sektor Big Data można scharakteryzować czterema określeniami: volume (ogromna ilość danych), variety (wielka różnorodność), velocity (szybkość pojawiania się i konieczność analizy w czasie rzeczywistym) i value (znacząca wartość dla biznesu). McKinsey&Company oszacowało, że w ciągu najbliższych lat obszar data science będzie potrzebował co najmniej 1.5 miliona specjalistów. Analityk Big Data musi posiadać dobre umiejętności analityczne, powinien myśleć nieszablonowo i działać zespołowo. Na co dzień będzie miał do czynienia z dużymi zbiorami danych, więc przydatna okaże się wiedza z zakresu matematyki, statystyki i ekonomii. Istotna jest również znajomość języków programowania, takich jak SQL, Python, R, c#/F# czy Scala. Dobrym rozwiązaniem dla osób planujących rozwój w stronę analityka Big Data są studia na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Global Business Applications Coordinator

W wielkich, międzynarodowych firmach o zaawansowanych strukturach, coraz ważniejsze stają się technologie umożliwiające transfer i wykorzystanie wiedzy. Zadanie aplikacji biznesowych polega na ułatwieniu dostępu do danych i zwiększenia efektywności zarządzania procesami firmy. Koordynatorzy globalnych aplikacji biznesowych tworzą zespoły, które wspierają przedsiębiorstwa w zakresie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych. Pełnią oni rolę konsultantów, którzy obserwują jakie systemy używane są przez firmę w różnych regionach, doradzają w wyborze rozwiązań i wdrażają najlepsze praktyki.

Specjalista Business Intelligence

Międzynarodowe organizacje stoją przed dużym wyzwaniem: muszą podejmować szybkie decyzje w warunkach niekontrolowanego przyrostu informacji. Problem nadmiaru informacji można rozwiązać za pomocą Business Intelligence. Zadania specjalisty BI polegają na analizie danych, a następnie dostarczaniu raportów, prezentacji, wykresów dla różnych odbiorców. Może to być zarząd spółki lub poszczególne działy, np. PR lub sprzedaż. Zawód specjalisty Business Intelligence staje się w tym momencie jedną z najbardziej pożądanych profesji na rynku. Oferuje on nie tylko dobre zarobki, ale również szerokie możliwości rozwoju.

Dawniej gdy ludzie uczyli się zawodu, najczęściej towarzyszył im przez całe życie. We współczesnym świecie ciężko przepowiedzieć, jakie zawody będą gwarantowały zatrudnienie za 20-30 lat. Natomiast biorąc pod uwagę, że ilość informacji w Internecie rośnie wykładniczo, średnio 2 godziny dziennie spędzamy na swoich smartfonach i łączymy coraz więcej urządzeń z Internetem, możemy się spodziewać, że zawody z obszaru analizy danych będą gwarantowały rozwój i dobre zarobki przez najbliższe kilkanaście lat.