Ranking firm audytorskich w 2017 roku

Wielka Czwórka kolejny rok z rzędu podtrzymała swoją dominację wśród firm audytorskich w Polsce. Łączne przychody PwC, EY, KPMG i Deloitte wyniosły ok. 2,5 mld zł wobec 3 mld zł przychodów wszystkich firm z branży w 2016 roku.

Sektor usług doradczych i audytorskich przechodzi obecnie okres burzliwych zmian. Nowe regulacje, wymuszające m.in. obowiązkową rotację firm audytorskich, zakaz świadczenia dla jednej firmy usług doradczych i audytorskich oraz wprowadzające możliwość badania wspólnego mają na celu zmienić rozkład sił w branży. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów ocenia zmiany negatywnie. Przepisy wprowadzane w Polsce są bowiem najostrzejsze spośród państw Unii Europejskiej.

Zamieszanie nie powstrzymało Wielkiej Czwórki od wypracowania 82% udziału w rynku. Duże przedsiębiorstwa decydują się zapłacić więcej za badanie sprawozdania przez renomowaną firmę. W istocie, 29 z 30 firm indeksu WIG30 było w 2016 roku audytowanych przez firmy Wielkiej Czwórki. Tak wysoki poziom koncentracji nie powinien jednak budzić niepokoju, ponieważ jest porównywalny z innymi państwami naszego regionu.

Jak więc wyglądają konkretne liczby? Na pierwszym miejscu nastąpiła zmiana. Deloitte awansował na stanowisko lidera pod względem przychodów ogółem, wypracowując ponad 664 mln zł. Na drugim miejscu znalazło się PwC, a potem kolejno EY i KPMG. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę jedynie przychody z czynności rewizji finansowej, to na pierwszym miejscu znalazł się EY, a dalej odpowiednio KPMG, PwC i Deloitte.

Przewaga Wielkiej Czwórki jest ogromna. Przychody tych firm z tytułu czynności rewizji finansowej były dosyć podobne, średnio każda z nich wypracowała niecałe 100 mln zł. Natomiast BDO, 5 firma w zestawieniu, miała już przychody rzędu 17 mln zł. Taka dysproporcja nie podoba się organom regulacyjnym, stąd zapowiadane od wielu miesięcy zmiany.

Jednocześnie, chętnych do wykonywania zawodu biegłego rewidenta jest coraz mniej. Mniej niż połowa osób z tą kwalifikacją postanawia pozostać w zawodzie – reszta decyduje się na objęcie stanowisk po stronie biznesu. Często wiążą się one z mniejszą odpowiedzialnością i nie wymagają ustawicznego kształcenia. Mimo wszystko, kandydatów do zdobycia kwalifikacji nie brakuje. Obecnie w postępowaniu znajduje się ok. 11 000 osób. Biorąc jednak pod uwagę trudność egzaminów, należy zaznaczyć, że w 2016 roku zdobycie kwalifikacji udało się jedynie 139 osobom.

A co przyniesie przyszłość? Ciężko ocenić na ile skuteczne będą nowe regulacje w zakresie zmniejszania koncentracji branży audytorskiej. Pozostaje również pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku przyniosą one korzyści zarówno mniejszym firmom, jak i klientom korzystającym z ich usług. Możemy być jednak pewni, że regulacje podwyższą ceny badania sprawozdań finansowych, które od wielu lat pozostawały na niskim poziomie. Pozostaje nam czekać na przyszłoroczny ranking, który niewątpliwie będzie interesujący i pozwoli ocenić skutki wprowadzonych zmian.