Testy psychometryczne – nie taki diabeł straszny

Exam

Korporacje od wielu lat starają się wyłowić najzdolniejszych studentów i zainteresować ich pracą w szeregach firmy. Aby jak najlepiej poznać kandydata, oprócz rozmowy kwalifikacyjnej coraz częściej stosowane są testy psychometryczne.

Testy psychometryczne to zazwyczaj jeden z początkowych etapów rekrutacji. Polegają na rozwiązaniu zadań (online lub na kartce papieru) w formie testu wielokrotnego wyboru. Najczęściej są to krótkie teksty do których kandydat musi się ustosunkować lub analiza wykresów i danych liczbowych. Zdarzają się również pytania w których należy np. dobrać element dopełniający graficzny ciąg. Gdy kandydat uzyska wymaganą liczbę punktów, zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną.

Testy psychometryczne mają na celu jak najlepsze poznanie kandydata do pracy. CV dostarcza informacji na temat posiadanego doświadczenia i kwalifikacji, ale pierwsze wrażenie może być mylące. Ponieważ tylko niewielki procent osób dostaje pracę w korporacji, wybór odpowiednich pracowników jest niezwykle istotny z punktu widzenia firmy. Dzięki testom firmy mogą sprawdzić umiejętności potencjalnych kandydatów w zakresie logicznego wnioskowania i analizy danych. Pozwalają one również zweryfikować poziom inteligencji, temperament, potencjał, predyspozycje, motywację i cechy charakteru przyszłego pracownika. Krótko mówiąc – nic się nie ukryje J

Rodzaje testów:

Werbalne – mają na celu sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Należy ocenić czy zdania są fałszywe, prawdziwe, czy na ich podstawie nie można wyciągnąć jednoznacznego wniosku.

Numeryczne – zadania z prostymi działaniami matematycznymi, analiza wykresów i danych.

Niektóre strony oferują różnego rodzaju testy, które mogą pomóc w przygotowaniu się do rekrutacji. Same firmy organizują czasem tzw. „testy zerówkowe”, dzięki którym studenci i absolwenci mogą sprawdzić swoje umiejętności. Nawet jeśli ktoś nie zaliczy testów zerówkowych, nie będzie wykluczony z procesu rekrutacji. Warto sprawdzić kiedy takie testy organizowane są w naszym mieście. Analiza wyniku może okazać się przydatna w poszukiwaniu pracy i zdobyciu pożądanego stanowiska.

Reklamy